สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กชายกฤษฏา  มะหา
2. เด็กหญิงจันทิมา  พาโคกทม
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินธิแสง
 
1. นางวันพร  มะหัด
2. นายสุรพงศ์  ก้านสรรไชย